Falkenberg Data

Rutine for eierskifte av domenenavn (gjelder kun domenenavn under .no)

Velg domene:

Når du bestiller et eierskifte, får du tilsendt to skjemaer som må fylles ut og sendes inn for registrering hos NORID:

  • Overføringsskjema, signert av nåværende (gammel) eier
  • Egenerklæring, signert av ny eier

Det første skjemaet forteller at nåværende eier oppgir alle rettigheter til domenenavnet til ny eier, og skal signeres av den personen i bedriften som står oppført som juridisk kontaktperson hos NORID (Legal-C). 
Dersom denne personen ikke lenger representerer bedriften, må bedriften sørge for å melde fra til registrar om endring av kontaktperson for å oppdatere kontaktopplysningene mot NORID før eierskifte blir bestilt.

Det andre skjemaet signeres av ny eier, og er en erklæring der ny eier må signere på at han godkjenner reglene for å inneha et norsk domenenavn, og vil følge de retningslinjene den norske navneautoriteten NORID har satt for å kunne inneha et norsk domenenavn.

Eierskifte koster kr. 300,- eks. mva. Dette faktureres ny eier, med mindre vi får beskjed om at partene har kommet til en annen avtale seg imellom.

Det er ny eiers (kjøpers) ansvar å sørge for at skjemaer blir underskrevet og innsendt, vi kan ikke påta oss noe ansvar for oppfølging av eierskifte og avtale mellom partene annet enn rent praktisk bistand til registrering.