Falkenberg Data

Betingelser for Tornado Online Backup

Om avtalen

Denne avtalen regulerer bruk av Tornado Online Backup. For de deler av kundeforholdet som ikke reguleres av denne avtalen, gjelder leverandørens tjenesteavtale forøvrig.

Bruk av programvaren

Et abonnement på Tornado Online Backup gir adgang til installasjon på én maskin.

Lagring av data

Data lagres til et RAID disksett, og lagres kun til dette RAID-settet. Backupdata sikkerhetskopieres ikke utover dette.

Overføring av data

Kunden kan hente tilbake sine data fra backupsystemet via det installerte backupprogrammet, eller ved å bruke webgrensesnittet.

Tilgjengelighet

Kundens data er i utgangspunktet tilgjengelig 24 timer i døgnet, men leverandøren forbeholder seg retten til å ta ned backupsystemet for nødvendig vedlikehold. Planlagt vedlikehold vil bli varslet i rimelig tid.

Ansvar

Kunden frasier seg enhver anledning til å kreve erstatning fra leverandøren som skyldes feil eller mangler ved produktet, eller forhold som ligger utenfor leverandørens kontroll.

Endringer

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre denne avtalen fortløpende, med 2 måneders varsel. Dersom en endring av avtalen medfører vesentlig endringer i avtalens forutsetninger har kunden rett til å avslutte denne.